članovi

GODINA -2017./2018.

 

– NOVO PREDSJEDNIŠTVO IZABRANO JE NA IZBORNOJ SKUPŠTINI DANA 26.04.2017.

 

PREDSJEDNICA:           DARIJA VLAJNIĆ
PODPREDSJEDNICA:    MARINA LAŽAR
TAJNICA:                      NATAŠA FILIPOVIĆ
BLAGAJNICA:               MIRA KOVAČ

 

UPRAVNI ODBOR DND-a:

 

– VLAJNIĆ DARIJA
– LAZAR MARINA
– FILIPOVIĆ NATAŠA
– KOVAČ MIRA
– KOJIĆ MANUELA
– BRAUN TAMARA
– PAPUČIĆ MILAN

 

– NADZORNI ODBOR DND-a :

– HAJEK BRANKA

– BELUNJAK RUŽICA

– ARSENIĆ ZORICA

 

 

– OSTALI AKTIVNI I PODUPIRUĆI ČLANOVI:

GABRIJELA VESELI,, TIHANA PERKOVIĆ, NIKOLINA JAKOVLJEVIĆ,

VIOLETA ZEBIĆ, TANJA KOZINA, MARIJA ANTOLOVIĆ, IVA KAPRALJEVIĆ,

MARIJA BOŽIČANIN, ROBERT KRESIĆ, MATEA LUKAČIĆ, IVANA ČURKOVIĆ,

PETRA MIHALJEVIĆ

– RADIONICE školska godina 2016./2017.

 

Ritmika ( mlađa/starija ) -VODITELJICE – Nikolina Jakovljević, Viloeta Zebić

Dječji forum (pri OŠ.D.Pejačević )-VODITELJICA – Ružica Belunjak

Dramska radionica -VODITELJICA – Manuela Kojić, Darija Vlajnić, Mira Kovač

Igraonica -VODITELJICA – Gabrijela Veseli, Tihana Perković,

Literarna radionica – VODITELJICE – Ružica Belunjak,  Branka Hajek

Likovna radionica – VODITELJICE – Tanja Kozina, Marina Lazar

 

– RADIONICE IMAJU NEKOLIKO PUTA GODIŠNJE NASTUPE:

 

Dan kruha, Dani hobija, Sv.Nikola, Završna predstava …

 

– PODSJEĆAMO I ZAHVALJUJEMO DOSADAŠNJIM PREDSJEDNICAMA:

 

ZORI VUČKOVEČKI (prvoj predsjednici DND-a),

TEI DENISOV,

IVANKI ŠIRAC,

EMIRI KAŠUBA,

JASNI LJILJAK,

JASNI MAJER i

JADRANKI JANTOŠIK